Bezpieczne płatności

PayPal

PayPal to wiodący na świecie, międzynarodowy system płatności przy użyciu karty kredytowej który pozwala na bezpieczne (bez ujawniania informacji finansowych) dokonanie płatności przez Internet w ponad 190 krajach. Płatności przy użyciu tego systemu mogą być dokonywane za pośrednictwem wypukłych kart płatniczych VISA i MASTERCARD oraz płaskich kart debetowych: VISA ELECTRON i VISA GOLD.

Więcej o PayPal: http://www.paypal.pl/pl

PayU- płatności.pl.

Regulaminy i inne informacje dostępne w: http://www.payu.pl
PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,
Kapitał zakładowy: 4.000.000 złotych w całości opłacony

--